حضور فرش قیطران در نمایشگاه 2019 ترکیه

با عرض تبریک به  مناسبت حضور پر قدرت فرش قیطران در نمایشگاه ۲۰۱۹ دموتکی در ترکیه ، در ذیل تصاویری از غرفه فرش قیطران در این نمایشگاه  آورده شده است