فروشگاه اینترنتی هایپر فرش ، بزرگترین فروشگاه اینترنتی فرش در ایران
کلکسیون فرش های 1500 شانه
کلکسیون فرشهای رنگ گردویی در هایپر فرش
کلکسیون فرشهای رنگ سرمه ای در هایپر فرش
کلکسیون فرشهای رنگ کرم در هایپر فرش
کلکسیون فرشهای رنگ نقره ای در هایپر فرش
فرش زمینه کرم به منزل من می‌آید نمایش بیشتر
%7 فرش الماس کویر طرح افشان زمینه کرم
فرش الماس کویر طرح افشان زمینه کرم
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح افشان کد ۱۲۲۹کرم
فرش ماشینی الماس کویر طرح افشان کد ۱۲۲۹کرم
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح پریوش زمینه کرم
فرش ماشینی قیطران طرح پریوش زمینه کرم
43,600,000 40,548,000 ریال
%7 فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه کرم
فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه کرم
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش شاهکار صفویه طرح افشان زمینه کرم
فرش شاهکار صفویه طرح افشان زمینه کرم
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح گلپری زمینه کرم – نقره ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح گلپری زمینه کرم – نقره ای
54,800,000 50,964,000 ریال
%8 فرش ماشینی الماس کویر طرح شاه پسند زمینه کرم – نقره ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شاه پسند زمینه کرم – نقره ای
3,380,000 3,100,000 ریال
%7 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه کرم
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه کرم
42,900,000 39,897,000 ریال
%6 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح آناهید زمینه کرم
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح آناهید زمینه کرم
2,950,000 2,780,000 ریال
%11 فرش ماشینی قیطران طرح نگار زمینه کرم
فرش ماشینی قیطران طرح نگار زمینه کرم
3,200,000 2,850,000 ریال
فرش زمینه تیره به منزل من میآید...
فرش ماشینی الماس کویر طرح فلورا زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح فلورا زمینه سرمه ای
3,450,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح گنبد زمینه آبی کاربنی
فرش ماشینی الماس کویر طرح گنبد زمینه آبی کاربنی
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح استانبول زمینه آبی
فرش ماشینی الماس کویر طرح استانبول زمینه آبی
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شهیاد زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شهیاد زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح حوض نقره زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح حوض نقره زمینه سرمه ای
43,600,000 40,548,000 ریال
%7 فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه سرمه ای
فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه سرمه ای
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه گردویی
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه گردویی
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه سرمه ای
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%6 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح آناهید زمینه گردویی
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح آناهید زمینه گردویی
2,950,000 2,780,000 ریال
فرشهای تولید شده با جدیدترین تکنولوژی (فرش‌های ۱۵۰۰ شانه) نمایش بیشتر
%7 فرش ماشینی قیطران طرح ساناز زمینه کرم
فرش ماشینی قیطران طرح ساناز زمینه کرم
34,750,000 32,317,500 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح مهرو زمینه سرمه ای
فرش ماشینی قیطران طرح مهرو زمینه سرمه ای
69,500,000 64,635,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح آزیتا زمینه سرمه ای
فرش ماشینی قیطران طرح آزیتا زمینه سرمه ای
69,500,000 64,635,000 ریال
%8 فرش ماشینی الماس کویر طرح مهرگان زمینه آبی
فرش ماشینی الماس کویر طرح مهرگان زمینه آبی
63,500,000 58,500,000 ریال
%7 فرش ماشینی ساتراپی طرح گلساران زمینه آبی
فرش ماشینی ساتراپی طرح گلساران زمینه آبی
68,000,000 63,240,000 ریال
%7 فرش ساتراپی طرح چهلستون زمینه کرم
فرش ساتراپی طرح چهلستون زمینه کرم
68,000,000 63,240,000 ریال
مجموعه فرش‌های طرح خشتی
مجموعه فرش‌های طرح لچک و ترنج و سنتی
مجموعه فرش‌های طرح افشان و بدون ترنج
مجموعه فرش‌های طرح تلفیقی
فرش‌های لچک و ترنج می‌پسندم نمایش بیشتر
فرش ماشینی الماس کویر طرح فلورا زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح فلورا زمینه سرمه ای
3,450,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح گنبد زمینه آبی کاربنی
فرش ماشینی الماس کویر طرح گنبد زمینه آبی کاربنی
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح استانبول زمینه آبی
فرش ماشینی الماس کویر طرح استانبول زمینه آبی
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه سرمه ای
فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه سرمه ای
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش شاهکار صفویه طرح سپاهان زمینه آبی
فرش شاهکار صفویه طرح سپاهان زمینه آبی
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه کرم
فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه کرم
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه گردویی
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه گردویی
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه سرمه ای
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه کرم
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح اخوان زمینه کرم
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح آناهید زمینه فیلی
فرش ماشینی شاهکار زرتشت طرح آناهید زمینه فیلی
42,900,000 39,897,000 ریال
فرش های طرح خشتی را بیشتر دوست دارم نمایش بیشتر
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح ایرسا زمینه سرمه ای
فرش ماشینی قیطران طرح ایرسا زمینه سرمه ای
43,600,000 40,548,000 ریال
%11 فرش ماشینی قیطران طرح ایرسا زمینه فیروزه ای
فرش ماشینی قیطران طرح ایرسا زمینه فیروزه ای
3,200,000 2,850,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح ایرسا زمینه کرم
فرش ماشینی قیطران طرح ایرسا زمینه کرم
43,600,000 40,548,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح مهرو زمینه سرمه ای
فرش ماشینی قیطران طرح مهرو زمینه سرمه ای
69,500,000 64,635,000 ریال
%7 فرش ساتراپی طرح چهلستون زمینه کرم
فرش ساتراپی طرح چهلستون زمینه کرم
68,000,000 63,240,000 ریال
%5 فرش قیطران طرح آریانا زمینه سرمه ای
فرش قیطران طرح آریانا زمینه سرمه ای
3,970,000 3,790,000 ریال
محصولات پر بازدید اخیر
%5 فرش قیطران طرح آریانا زمینه سرمه ای
فرش قیطران طرح آریانا زمینه سرمه ای
3,970,000 3,790,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح آزیتا زمینه سرمه ای
فرش ماشینی قیطران طرح آزیتا زمینه سرمه ای
69,500,000 64,635,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شهیاد زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شهیاد زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح نائین کد ۱۲۲۳ کرم
فرش ماشینی الماس کویر طرح نائین کد ۱۲۲۳ کرم
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش ماشینی ساتراپی طرح گلساران زمینه آبی
فرش ماشینی ساتراپی طرح گلساران زمینه آبی
68,000,000 63,240,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح افشان کد ۱۲۲۹کرم
فرش ماشینی الماس کویر طرح افشان کد ۱۲۲۹کرم
55,900,000 51,987,000 ریال
%8 فرش ماشینی الماس کویر طرح مهرگان زمینه آبی
فرش ماشینی الماس کویر طرح مهرگان زمینه آبی
63,500,000 58,500,000 ریال
%7 فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه سرمه ای
فرش شاهکار صفویه طرح شبستان زمینه سرمه ای
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح پریوش زمینه کرم
فرش ماشینی قیطران طرح پریوش زمینه کرم
43,600,000 40,548,000 ریال
هایپر فرش ، فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی - ارسال سفارشات در کمتر از 24 ساعت
جدیدترین کالاها
%7 فرش الماس کویر طرح افشان زمینه کرم
فرش الماس کویر طرح افشان زمینه کرم
42,900,000 39,897,000 ریال
فرش ماشینی الماس کویر طرح فلورا زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح فلورا زمینه سرمه ای
3,450,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح گنبد زمینه آبی کاربنی
فرش ماشینی الماس کویر طرح گنبد زمینه آبی کاربنی
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح استانبول زمینه آبی
فرش ماشینی الماس کویر طرح استانبول زمینه آبی
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
54,800,000 50,964,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح افشان کد ۱۲۲۹کرم
فرش ماشینی الماس کویر طرح افشان کد ۱۲۲۹کرم
55,900,000 51,987,000 ریال
%7 فرش ماشینی قیطران طرح پریوش زمینه کرم
فرش ماشینی قیطران طرح پریوش زمینه کرم
43,600,000 40,548,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شهیاد زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شهیاد زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح شکارگاه زمینه سرمه ای
42,900,000 39,897,000 ریال
%7 فرش ماشینی الماس کویر طرح حوض نقره زمینه سرمه ای
فرش ماشینی الماس کویر طرح حوض نقره زمینه سرمه ای
43,600,000 40,548,000 ریال
هایپر فرش - کلکسیون فرشهای سنتی ، گبه و قشقایی
هایپر فرش - کلکسیون قالیچه اتاق کودک
برندهای ویژه
آخرین خبرها مشاهده خبرهای بیشتر
اخبار افتتاح هایپر فرش ، بزرگترین هایپر مارکت تخصصی فرش ماشینی
افتتاح هایپر فرش ، بزرگترین هایپر مارکت تخصصی فرش ماشینی
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
اخبار استفاده از الیاف بامبو در تولید فرش ماشینی
استفاده از الیاف بامبو در تولید فرش ماشینی
جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷
اخبار حضور شرکت شاهکار صفویه در نمایشگاه دموتکس هانوفر ۲۰۲۰
حضور شرکت شاهکار صفویه در نمایشگاه دموتکس هانوفر ۲۰۲۰
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶
اخبار کسب صادرکننده نمونه سال ۱۳۹۸ توسط فرش قیطران
کسب صادرکننده نمونه سال ۱۳۹۸ توسط فرش قیطران
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶
اخبار حضور پر قدرت فرش قیطران در نمایشگاه دموتکس ترکیه ۲۰۱۹
حضور پر قدرت فرش قیطران در نمایشگاه دموتکس ترکیه ۲۰۱۹
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶
اخبار شروع به کار هایپر فرش ، بازار تخصصی اینترنتی فرش ماشینی
شروع به کار هایپر فرش ، بازار تخصصی اینترنتی فرش ماشینی
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶